In-pocasie

Čo ťa odrádza od objednania prenájmu jachty?
xxxx

Pocitadlo.sk

A A A

Úvod


 

Príjemná dovolenka na vodných tokoch Dunaj, Váh

 

Ak na niektorú otázu odpoviete kladne, tak máte príležitosť to urobiť, ak si prenajmete motorovú jachtu, ktorá je postavená tak, aby perfektne vyhovovala pre najširší okruh záujemcov ako pre rybolov, kúpanie a slnenie, a ponúka maximálné pohodlie pre cestujúcich. Pre splnenie Vašich požiadaviek je k dispozícii skúsený kapitán jachty.

 

Kapitán plavidla má príslušné schopnosti a dokumenty potvrdzujúce jeho schopnosť a povolenie riadiť takýto typ plavidla na vnútrozemských vodných cestách na Slovensku i v zahraničí. Plavidlo je riadne registrované Štátnou plavebnou správou a je technicky spôsobilé na tento typ plavby. Ponuka je pre malé skupiny ľudí do 7 osôb / 8. osoba je kapitán plavidla/

Pozri sa na  akcie a môžeš ušetriť na prenájme aj 10% z pôvodnej ceny.