In-pocasie

Čo ťa odrádza od objednania prenájmu jachty?
xxxx

Pocitadlo.sk

A A A

CENNÍK

 

Nástupné miesto:


Nástupným miestom je prístav Welness Patince na 1752. km rieky Dunaj.
Je zabezpečené bezplatné parkovanie osobných áut na stráženom parkovisku v domovskom prístave Welness Patince.
Z domovského prístavu začínajú a končia všetky plavby.V prípade, ak požadujete zmeniť nástupné miesto a ukončenie plavby, je to možné po osobnom dohovore.
Cena je za prenájom plavidla , služby kapitána a spotrebný materiál, ako sú je dálenské nádoby, príbory,poháre / jednorázové plastové/
K cene za prenájom treba pripočítať spotrebu PHM, ktorá je 3,75 EURO za km jazdy.

 


 

 

Cena za prenájom plavidla - lokalita Patince domovský prístav:

 

Jednodňový výlet/ 12 hodín/

Cena pre 2 až 3 osoby spolu 100 Eur
Cena pre 4 až 5 osôb spolu 115 Eur
Cena pre 6 až 7 osôb spolu 130 Eur

 

Trojdňový výlet / 2 noci/

 

Cena pre 2 až 3 osoby spolu 280 Eur
Cena pre 4 až 5 osôb spolu 330 Eur
Cena pre 6 až 7 osôb spolu 380 Eur


Sedemdňový výlet/ 6 nocí/

Cena pre 2 až 3 osoby spolu 630 Eur
Cena pre 4 až 5 osôb spolu 700 Eur
Cena pre 6 až 7 osôb spolu 780 Eur

 

 

Cena za prenájom plavidla - lokalita BRATISLAVA:


Cenový rozdiel oproti prenájmu z domovského prístavu je z dôvodu presunu plavidla,  parkovacích služieb a vedľajších výdavkov v lokalite Bratislava.

 


Jednodňový výlet/ 12 hodín/

* Platí iba v prípade, ak je objednávka aspoň 3 krát po sebe nasledujúcich dňoch

** Platí iba v prípade, ak je objednávka aspoň 2 krát po sebe

Cena pre 2 až 3 osoby spolu 170 Eur*
Cena pre 4 až 5 osôb spolu 180 Eur*
Cena pre 6 až 7 osôb spolu 190 Eur*


Trojdňový výlet / 2 noci/

 

Cena pre 2 až 3 osoby spolu 420 Eur**
Cena pre 4 až 5 osôb spolu 460 Eur**
Cena pre 6 až 7 osôb spolu 490 Eur**


Sedemdňový výlet/ 6 nocí/

Cena pre 2 až 3 osoby spolu 900 Eur
Cena pre 4 až 5 osôb spolu 1000 Eur
Cena pre 6 až 7 osôb spolu 1100 Eur

 

Pri výpočte ceny za prenájom, deti do 10 rokov sa do počtu osôb nezarátavajú.
Celkový počet osôb vrátane detí nemôže presiahnuť 7 osôb.

 

 

Možné alternatívy:


V prípade , ak chcete zmeniť dĺžku pobytu je to možné po konzultácii a v prípade voľnej kapacity jachty. Cena sa dohodne individuálne.