In-pocasie

Čo ťa odrádza od objednania prenájmu jachty?
xxxx

Pocitadlo.sk

A A A

PODMIENKY PRENÁJMU

V prípade záujmu o plavbu, zistite voľné termíny v kalendári na lavej strane pod predpoveďou počasia.


Dátum s červeným pozadím označuje obsadený termín.

Ak nájdete vhodný voľný termín, vyplňte objednávkový formulár. Po obdržaní formulára Vám vystavíme zálohovú faktúru vo výške 20% z ceny prenájmu. Zálohovú faktúru treb a uhradiť do 7 dní.
Po zaplatení zálohy Vám spätne potvrdíme Vami vybraný termín plavby. V prípade, že sa plavba neuskutoční z dôvodu vysokej vodnej hladiny, alebo z dôvodu zapríčinených poskytovateľom plavby, bude poskytnutý náhradný termín. V prípade, ak Vám nevyhovuje náhradný termín, záloha sa Vám vracia v plnej výške. Záloha sa nevracia v prípade, ak objednávateľ nezruší objednávku 14 dní pred nástupom plavby.


Pred zahájením plavby požadujeme uhradiť v hotovosti:

 

1. celú čiastku za prenájom, zníženú o vyplatenú zálohu
2. kauciu v takej výške, ktorá kryje predpokladané náklady na PHM – dohoda pred nástupom.
Po ukončení prenájmu sa urobí konečné zúčtovanie nákladov na PHM, v závislosti od prejdených kilometrov.

 

Zmluvné podmienky

 

- prepravca má uzatvorené zákonné poistenie
- prepravca zabezpečí pre všetkých členov posádky certifikované záchranné vesty
- vyššia moc – preloženie plavby na náhradný termín pri nepriaznivom počasí : dážď, vietor, hmla, pri nepriaznivom vodostave – malá a veľká voda
- cestujúci, ktorí spôsobia škodu prepravcovi, sú povinní túto škodu nahradiť v plnej výške.

 


Posádka je povinná dodržiavať pokyny kapitána, s ktorými ich oboznámi pred začatím plavby.